Наградна Игра “Погоди го најголемиот коефициент”

Правила за наградната игра

“Обложи се,Добиј и Вози”

 • Наградната игра трае од 20.01.2018 до 04.06.2018 година
 • Во наградната игра по автоматизам учествуваат сите полнолетни лица кои уплатиле тикет,во било кое уплатно место на обложуваницата Марбет на територија на Р.Македонија, во периодот на времетраењето на наградната игра од 20.01.2018 до 04.06.2018 година.
 • Организаторот доделува една награда и тоа автомобил марка Ford Focus Trend 1,6 Ti-VCT
 • Победник на наградната игра се смета еден учесник кој има добитен тикет со погоден вкупно најголем коефициент на тикетот
 • Во случај ако има двајца или повеќе учесници кои погодиле идентичен вкупен коефициент предност ќе има учесникот кој временски прв го уплатил тикетот.
 • Уплатените тикети на обложување во живо(Live bet) учествуваат во наградната игра.
 • Доколку обложувањето на било кој натпревар на тикетот се одложи или поништи од  некоја друга причина согласно правилата за обложување на Марбет обложувалници  ќе се пресмета коефициент 1 ,тој натпревар не се зема во предвид кога се пресметува вкупниот коефициент.
 • Минимален број на одиграни натпревари e  4
 • Системските тикети не учествуваат во наградната игра
 • Условот не го исполнуваат тикетите кои имаат промашен еден (1) натпревар а остваруваат добивка во играта CASH BACK
 • Минималната уплата на тикет е дваесет (20) денари
 • Тикетот мора да биде уплатен во периодот на траење на наградната игра од01.2018 до 04.06.2018 година.
 • Почетокот на одигрување на последниот натпревар на тикетот мора да биде најкасно до 23:00 часот на ден 04.06.2018 година.Во спротивно тој натревар нема да се пресметува во вкупниот коефициент на тикетот.
 • Победник на наградната игра се смета еден учесник кој има добитен тикет со погоден вкупно најголем коефициент на тикетот,во случај ако има двајца или повеќе учесници кои погодиле идентичен вкупен коефициент предност ќе има учесникот кој временски прв го уплатил тикетот.
 • Секое ново коло односно излегување на нов билтен за обложување на спортски натпревари учесниците ќе можат да уплаќаат тикети, а со тоа да учествуваат и потенцијално да бидат добитници на наградата.
 • Објавување на победничкиот тикет ќе биде 24 часа по завршување на наградната игра на ден  06.2018
 • Кодот од добитниот тикет и локацијата  на која е уплатен ќе бидат објавени на 05.06.2018 во сите уплатно исплатни места на МАРБЕТ обложувалници и на официјалната страница (marbet.com.mk)
 • Забрана за учество во наградната игра на вработените како и членовите на нивното потесно семејство

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *