Бонус !!! Зголемете ја вашата добивка до 1008%

6 УПЛАТЕНИ НАТПРЕВАРИ ДОБИВАТЕ – 5% во HAPPY HOUR бонус 13%

9 УПЛАТЕНИ НАТПРЕВАРИ ДОБИВАТЕ – 10% во HAPPY HOUR бонус 21%

11 УПЛАТЕНИ НАТПРЕВАРИ ДОБИВАТЕ – 20% во HAPPY HOUR бонус 28%

13 УПЛАТЕНИ НАТПРЕВАРИ ДОБИВАТЕ – 40% во HAPPY HOUR бонус 48%

16 УПЛАТЕНИ НАТПРЕВАРИ ДОБИВАТЕ – 70% во HAPPY HOUR бонус 78%

19 УПЛАТЕНИ НАТПРЕВАРИ ДОБИВАТЕ – 100% во HAPPY HOUR бонус 108%

21 УПЛАТЕНИ НАТПРЕВАРИ ДОБИВАТЕ – 150% во HAPPY HOUR бонус 158%

24 УПЛАТЕНИ НАТПРЕВАРИ ДОБИВАТЕ – 200% во HAPPY HOUR бонус 208%

26 УПЛАТЕНИ НАТПРЕВАРИ ДОБИВАТЕ – 250% во HAPPY HOUR бонус 258%

17 УПЛАТЕНИ НАТПРЕВАРИ ДОБИВАТЕ – 1000% во HAPPY HOUR бонус 1008%

се пресметува секој коефициент поголем од 1.33,максимална исплата на тикет 700.000 денари